August 22, 2018

Административни услуги

Много от превозвачите, които плащат в брой или с повече от един вид карти за плащане, НЕ възстановяват своето ДДС за платени пътни такси, такси тунели, мостове, ремонти и тн. Ако вие сте такава фирма, можете да се свържете с нас, ние ще възстановим Вашия ДДС за тези разходи.

Възстановяването на ДДС и АКЦИЗ са процеси, свързани с често променящи се административни изисквания в държавите от ЕС. Веко Интернешънъл може да Ви възстанови тези пари като Ваш законен представител. Ние имаме дългогодишен опит в тази специфична сфера.