August 22, 2018

Възстановяване на акциз

Горивото неизменно е най-големият разход за всяка транспортна фирма.

В някои държави от Европейския Съюз, транспортните компании имат право да кандидатстват за възстановяване на платен от тях акциз върху зареденото гориво.

За възстановяване на акциз за дизелово гориво могат да кандидатстват фирми с камиони с тегло над 7.5 тона и автобуси с над 8 места за пътници.

Акциз може да бъде възстановен единствено на транспортни компании, които зареждат с карти за зареждане на гориво.

В документацията изисквана от митническите власти във държавите предлагащи тази услуга се изискват:

копия на големите талони на автомобилите, като ако същите са в лизингова процедура, се изисква копие на договора с фирмата лизингодател (преведено на английски или на езикът на съответната държава от която е изискуем акциза), за всеки автомобил за който се подават и обработват документите за възстановяване на акциз.

Задължителен документ също така е копието от лиценза на фирмата подлежаща на възстановяване (също с превод на съответния език), както и пълномощно удостоверяващо правата на фирмата представител, която обработва и подава документите по процедурата.

В някои държави е задължително във фактурите, или в притурки към тях (list of fillings) да присъстват данни свързани със зареждането (номер на автомобила, километраж, място на зареждане и др.)

Това са само част от условията свързани с процедурата по възстановяване на акциз, за повече подробности можете да се свържете с нас.