August 22, 2018

Възстановяване на ДДС

Като български превозвач, Вие заплащате ДДС за закупени стоки и услуги в държавите от Европейския съюз. В това число: заредено гориво, магистрални такси, ремонти, платени такси за преминаване на тунели, мостове както и много други разходи, свързани с Вашата дейност.

ВЕКО Интернешънъл Ви предлага ДИРЕКТНО възстановяване на ДДС за тези стоки и услуги, от всички държави на територията на ЕС.

Нашият екип е с над 25 години опит в тази дейност, както и с регистрации в данъчните власти в държавите от Европейския съюз.

Ние можем да Ви възстановим тези пари!

За разходи направени от Вашата фирма в страни членки на ЕС, Вие подлежите на Възстановяване на ДДС. За да направите това, фирмата Ви трябва да има регистрация по ДДС в България. Фактурите, които искате да предявите за възстановяване, трябва да бъдат издадена на фирмата Ви. В тях трябва да присъстват име на фирмата, булстат и адрес на регистрация или управление.

Възстановяването на ДДС се осъществява по електронен път. Документите се обработват от нас и след това се подават за възстановяване. За целта, Вие упълномощавате ВЕКО Интернешънъл, да действа като ваш законен представител пред данъчните власти в държавите от Европейския съюз.

Правото за възстановяване на ДДС от ЕС има срок на давност. След неговото изтичане Вие губите право на възстановяване на този данък. Например – последният срок за подаване на документи за възстановяване на ДДС от ЕС е последното число на месец септември на следващата година, последваща тази, в която са издадени фактурите подлежащи на обработка и подаване.

Много от собствениците на малки фирми дори не предполагат че може да си получат обратно тези пари. Във Ваш интерес е да работите с компетентен специалист в областта който да разполага с нужния опит в тази сфера.

Срокът за възстановяване на ДДС от ЕС е законово установен. Той е до 4 месеца след подаване на документите за възстановяване. Той може да варира заради възникнали проблеми с подадените документи или изисквания за допълнителни такива от страна на данъчните власти в съответната държава към която е подадено искането като това може да доведе до удължаването му, което се случва много рядко.